Luật bảo hiểm xã hội.

Câu hỏi:

Thưa luật sư .Tôi sinh năm 1982 gio tôi bầu được 8thang rồi. Thẻ bảo hiểm y
tế tôi ở xã trên quê tôi lạng sơn cấp, nay tôi làm việc tự do tại bắc ninh và sinh
con tại băc ninh.xin hỏi luật sư.Như vậ y thẻ bảo hiểm của tôi có được miến
giảm phí không ạ? Xin cảm ơn

Trả lời:

Theo như thông tin của chị, về thay đổi nơi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y
tế, được quy định tại Điều 26 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014:
“Trường hợp người tham gia bảo hiểm y tế phải làm việc lưu động hoặc đến
tạm trú tại địa phương khác thì được khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở
khám bệnh, chữa bệnh phù hợp với tuyến chuyên môn kỹ thuật và nơi người
đó đang làm việc lưu động, tạm trú theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.”
Như vậy nếu như chị đã tham gia bảo hiểm y tế phải đến tạm trú tại địa
phương khác thì khám chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám chữa bệnh phù hợp
tuyến chuyên môn kỹ thuật và nơi người đó đang làm việc lưu động, tạm trú
theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế. Tới quý kế tiếp chị có thể thay đổi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ban đầu sao cho đúng tuyến.
Đối với trường hợp khi chị sinh đẻ không đúng tuyến được quy định tại khoản
3 Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung 2014:
“3. Trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế tự đi khám bệnh, chữa bệnh không
đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo mức hưởng quy định tại
khoản 1 Điều này theo tỷ lệ như sau, trừ trường hợp quy định tại khoản 5
Điều này:
a) Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú;
b) Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60% chi phí điều trị nội trú từ ngày Luật này có
hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2020; 100% chi phí điều trị nội trú từ
ngày 01 tháng 01 năm 2021 trong phạm vi cả nước;
c) Tại bệnh viện tuyến huyện là 70% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày
Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2015; 100% chi phí khám
bệnh, chữa bệnh từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.”
Điều này đồng nghĩa với việc: Từ ngày 01/01/2016, trường hợp người dân tự
đi khám, chữa bệnh không đúng tuyến (có thể hiểu là tự đi khám trái tuyến)
tại bệnh viện tuyến huyện sẽ được thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh
theo mức hưởng của thẻ BHYT.
Trường hợp chị sinh con tại bệnh viện tuyến trung ương chị sẽ được quỹ bảo
hiểm y tế thanh toán 40% so với mức hưởng của thẻ bảo hiểm y tế của chị.
Trường hợp chị sinh con tại bệnh viện tuyến tỉnh thì hiện nay, quỹ bảo hiểm y
tế sẽ thanh toán cho chị 60% chi phí khám chữa bệnh theo mức hưởng của thẻ
bảo hiểm y tế.
Đối với trường hợp chị sinh con tại bệnh viện tuyến huyện sẽ được thanh toán
100% chi phí khám chữa bệnh theo mức hưởng của thẻ bảo hiểm y tế.
Như vậy quỹ bảo hiểm y tế sẽ thanh toán cho chị bao nhiêu tùy vào việc chị sẽ
sinh con tại bệnh viện thuộc tuyến nào.

xem thêm tư vấn luật bảo hiểm xã hội tại đây

Tư vấn về luật: https://luatnqh.vn/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *