KIỂM ĐỊNH XE NÂNG NGƯỜI

Xe nâng người là thiết bị chuyên dụng để nâng hạ, di chuyển người lên cao để làm việc. Vì là thiết bị làm việc ở trên cao nên công tác kiểm định mức độ an toàn được đặt lên hàng đầu.

Hình ảnh có liên quan

Kiểm định xe nâng người

1. Các tiêu chuẩn kiểm định xe nâng người.

Những tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia về an toàn sử dụng trong kiểm định xe nâng người bao gồm:

QCVN22:2010/BDTVT: Đây là quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chế tạo và kiểm tra phương tiện, thiết bị tháo dỡ.

QTKĐ18:2016/BLĐTBXH: Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn của xe nâng người.

TCXDVN296:2004: Giàn giáo và các yêu cầu về an toàn

TCVNN4755:1989: Cần trục của xe nâng người, yêu cầu an toàn đối với hệ thống thủy lực

TCVN5206:1990: Yêu cầu an toàn với đối trọng và ổn trọng đối với máy nâng hạ

TCVN5179:1990: Yêu cầu thử nghiệm thiết bị thủy lực về an toàn với máy nâng hạ.

Việc kiểm định xe nâng người có thể theo những tiêu chuẩn khác khi có đề nghị của đơn vị chế tạo, đơn vị sử dụng với điều kiện tiêu chuẩn đó phải có chỉ tiêu kỹ thuật an toàn bằng hoặc cao hơn so với chỉ tiêu quy định.

2. Các bước của quy trình kiểm định xe nâng người.

Quy trình kiểm định xe nâng người bao gồm các bước sau:

Bước 1: Kiểm tra hồ sơ, lý lịch của xe nâng người:

Các hồ cần phải được xem xét bao gồm:

– Lý lịch của xe nâng người

– Bản vẽ cấu tạo cơ cấu nâng hạ và bản vẽ nguyên lý điện điều khiển.

– Quy trình vận hành và xử lý sự cố của xe nâng người.

– Nhật ký vận hành, sửa chữa nếu xe đã qua sử dụng

– Hồ sơ lần trước kiểm định

Hình ảnh có liên quan

Quy trình kiểm định xe nâng người

Bước 2: Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài xe nâng người:

– Kiểm tra vị trí lắp đặt của xe.

– Xem xét kỹ thuật các cơ cấu, bộ phận của thiết bị nâng người

Kết hợp với các phương pháp kiểm tra không phá hủy để phát hiện các lỗi của kim loại, mối hàn trên các bộ phận nâng hạ của xe nâng người.

Bước 3: Thử nghiệm xe nâng người ở chế độ không tải.

Tiến hành vận hành xe nâng người ở chế độ không tải, kiểm tra hoạt động của cơ cấu an toàn, cơ cấu truyền động, cơ cấu nâng hạ …

Bước 4: Thử nghiệm vởi tải trọng quy định của xe nâng người.

– Thử tải tỉnh xe với tải trọng bằng 125% SWL hoặc bằng 125% Q trong thời gian tầm 10 phút.

– Thử tải động xe ở mức tải bằng 110% SWL hoặc 110% Q

– Tiến hành thử thiết bị không chế quá tải bằng (100% + 10%) SWL rồi kiểm tra hoạt động của hệ thống chống quá tải.

– Kiểm tra hệ thống cứu hộ ở mức bằng 100% SWL, kiểm tra tác động của hệ thống khi đã ngắt nguồn động lực cung cấp.

3. Thời hạn kiểm định xe nâng người:

Kết quả hình ảnh cho kiểm định xe nâng người

Thời hạn kiểm định xe nâng người

Thời hạn kiểm định lần đầu là trước khi đưa vào sử dụng

Đơn vị sử dụng xe nâng người phải thực hiện kiểm định an toàn định kỳ là 1 năm 1 lần. Nếu có kiến nghị của đơn vị sử dụng, đơn vị chế tạo, cơ quan chức năng về việc rút ngắn thời hạn kiểm định thì thực hiện theo kiến nghị đưa ra.

Kiểm định bất thường khi có thay thế sửa chữa ảnh hưởng đến tình trạng kỹ thuật an toàn của xe nâng người hay khi có yêu cầu của cơ quan chức năng.

4. Chí phí kiểm định xe nâng người

Chí phí kiểm định xe nâng người đã được nhà nước quy định với mức giá tối thiểu dựa trên tải trọng làm việc lớn nhất cho phép của thiết bị nâng người.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *