Nếu bạn chưa biết hay cập nhật ngày những điều lệ này cho công ty TNHH của mình

Hiện tai, nội dung điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) đã có những thay đổi cơ bản dựa trên các quy định pháp luật mới nhất.  Và nó đang gây ra khá nhiều khó khăn cho những ai đang có ý định thành lập công ty.  Tuy nhiên, năm 2020,, mẫu điều lệ công ty TNHH đã có nhiều thay đổi, do đó, muốn thành lập công ty hay duy trì nhiều hoạt động, bạn phải hiểu rõ sự đổi thay này, hãy tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết thêm thông tin nhé.

Những nội dung được thay đổi

Nếu như trước đây, khi doanh nghiệp muốn thành lập kho chứa hàng hay văn phòng giao dịch khác tỉnh, thành phố thì phải đi kèm với việc thành lập chi nhánh công ty thì kể từ ngày 10/10/2018, họ không cần phải làm như vậy nữa.

Doanh nghiệp từ nay phải ghi nhận nội dung của sửa đổi điều lệ vào các biên bản họp (nếu có) và quyết định của họ nếu muốn thông qua việc sửa đổi vốn điều lệ.

Thứ ba,  công ty TNHH chỉ được phép đưa ra yêu cầu với phòng đăng ký kinh doanh về việc ghi nhận thành viên góp vốn mới khi thành viên này đã góp vốn vào công ty và được cấp giấy xác nhận góp vốn.

Hai nội dung về thủ tục thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ trong công ty trách nhiệm hữu hạn

Việc sửa đổi, bổ sung điều lệ của một công ty TNHH được thực hiện thông qua các cuộc họp và người có thẩm quyền thông qua việc này là chủ của doanh nghiệp đó, chẳng hạn như chủ tịch công ty TNHH một thành viên, hai thành viên,..

Theo quy định ở khoản 3 điều 25 của Luật doanh nghiệp năm 2014 thì điều lệ muốn được sửa đổi hoặc bổ sung phải có chữ ký của nhóm người này, đối với công ty hợp doanh là chủ tịch Hội đồng thành viên, nếu là công ty TNHH một thành viên thì chủ sở hữu hoặc người đại diện theo pháp luật phải chịu trách nhiệm, và với công ty TNHH hai thành viên trở lên thì người ký tên là người đại diện theo pháp luật.

Muốn một bản điều lệ công ty TNHH được đảm bảo về mặt pháp lí thì sau khi được sửa đổi và bổ sung, chúng ta cần có đầy đủ chữ kỹ của những đối tượng đã được nêu ở trên.

  Nên dùng mẫu điều lệ trong những trường hợp sau

Mẫu điều lệ có thể được sử dụng khi có kế hoạch thành lập công ty, kế hoạch sửa đổi, bổ sung điều lệ và thay đổi đăng ký doanh nghiệp mà cần phải trình lên các thành viên góp vốn.

Thành lập một công ty không phải một chuyện dễ dàng, trong đó những giấy tờ, thủ tục liên quan tới pháp lí luôn là một trong những vấn đề đau đầu nhất.  Và nó đang gây ra khá nhiều khó khăn cho những ai đang có ý định thành lập công ty.  Do đó, để mọi người có thể hiểu rõ hơn về mẫu điều lệ công ty TNHH và những sự thay đổi trong năm 2020, chúng tôi xin gửi tới bạn đọc bài viết này, hy vọng có thể giúp ích cho các bạn.

>>> Xem thêm : mẫu điều lệ công ty tnhh mới nhất –  Thủ tục sửa đổi và bổ sung điều lệ có thể được thông qua bằng cách nào?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *